Hjälpsidor...

Kunskapsparken - vuxenutbildningen i Sollentuna


FRYSNINGSSCHEMA FÖR VÅREN 2018, PRELIMINÄRA TIDER
Frysningsperiod                                                        Frysdatum
 1 januari - 31 januari  5 februari                                         KLAR    
 1 februari - 28 februari  5 mars                                             KLAR
 1 mars - 31 mars  5 april                                               KLAR
 1 april - 30 april     4 maj                                                KLAR
 1 maj - 31 maj  5 juni                                                KLAR    
 1 juni - 30 juni  29 juni                                              KLAR
 Slutfrysning för vårterminen 2018               7 augusti                                           KLAR     
Vid slutfrysningen ska alla betygskataloger för V18 vara låsta och godkända i Alvis.

FRYSNINGSSCHEMA FÖR HÖSTEN 2018, PRELIMINÄRA TIDER
Frysningsperiod                                                        Frysdatum
2 juli - 31 juli  8 augusti                                            KLAR
augusti - 31 augusti  5 september                                       KLAR 
1 september - 30 september   5 oktober                                           KLAR   
1 oktober - 31 oktober      12 november                                      KLAR
1 november - 30 november   5 december                                        KLAR  
1 december - 31 december  11 januari                                             
 Slutfrysning för höstterminen 2018                 30  januari                                             
Vid slutfrysningen ska alla betygskataloger för H18 vara låsta och godkända i Alvis.

Sammanfattande betyg i grundläggande kurser
De elever som har fått betyg på samtliga delkurser i grundläggande svenska som andra språk, svenska, engelska och matematik, ska också få ett sammanfattande betyg på hela kursen. Kurskoden för den sammanfattande kursen är t.ex. i svenska som anda språk GRNSVA2.
Det sammanfattande betyget på kursen ska sättas av den skola som också satte betyg på elevens sista grundläggande delkurs. Den sammanfattande kursen ska ha samma start- och slutdatum som betygsdatum. Det utgår ingen ersättning till utbildningsanordnaren för den sammanfattande kursen.


Påminnelse om branschkoppling
För att ni ska få betalt för era grupper i Alvis måste gruppen vara kopplad till en bransch. Se över era grupper och att de är kopplade till bransch annars måste ni göra det.
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "Avbrott". Detta för att slippa krediteringar.

SFI anmälan på Drop-in från 2 oktober 2017
Från och med den 2 oktober ska alla sökande till SFI anmäla sig på Kunskapsparkens Drop-in. Se mer information på vår hemsida www.kunskapsparken.se

Flytta upp elever på grundläggande nivå
För grundläggande kurser gäller att uba vid godkänt betyg på den föregående kursen gör en uppflyttning till nästa steg. Uppehållet sedan senast lästa delkurs får vara maximalt 3 mån. Har det gått mer än 3 mån måste den studerande göra en ny ansökan. Kontrollera alltid elevens folkbokföringsadress vid uppflyttning till nästa kurs. Elev som inte är folkbokförd i Sollentuna får ej flyttas upp och debiteras. Får en elev F på en grundläggande kurs får ni själva registrera eleven i Alvis för att läsa om kursen. Om eleven behöver läsa om kursen 2 gånger måste eleven kontakta Kunskapsparken. Samma rutin gäller vid avbrott.

SFI - distanselever
För varje distanselev ska det anges omfattning i procent under Studerandeadministration => Studerande => CSN/SCB/Märke (6).  
Registrera också elevens erbjudna timmar och frånvaro timmar varje månad under Lärarfunktioner => Frånvaro månadsvis (6).
Denna rapportering av distanselever är ett nytt krav från SCB.


Rapportering av nationella prov i Alvis
För rapporteringen av nationella prov (SFI samt gymnasial nivå) ska detta nu göras i Alvis. Detta ersätter Excel-filen från SCB, som tidigare har använts. Detta görs via "Lärarfunktioner" => "Betygsättning (4)” efter att man har sökt fram den aktuella gruppen (flik 1). Klicka på "Nationella prov" och fyll i uppgifterna och klicka slutligen på "Spara". Bra om detta görs kontinuerligt efter varje prov. Läs gärna mer om detta i versionsdokumentet, 7.3.0 som finns i Alvis "Hjälp" under fliken "Guider".


Kommunal vuxenubildning 
Den administrativa handläggningen av KV (gymnasiala och grundläggande kurser) innebär att skolorna kursplacerar, registrerar betyg, registrerar avbrott samt ändrar studietid m.m. i Alvis. Skolan kan förlänga kurstiden EN gång utan att kontakta kommunen. Är eleven inte folkbokförd i Sollentuna måste elevens hemkommun först kontaktas och ge sitt medgivande. Ny ansökan måste alltid göras av eleven vid tillägg av ny kurs.

För elev som blivit beviljad en fortsättningskurs på gymnasial nivå t.ex. engelska 6 men har fått betyget F i engelska 5 som avslutats direkt innan, kan skolan anta eleven till underliggande kurs (engelska 5) EN gång om eleven så önskar. Viktigt att ni då meddelar eleven att engelska 6 ånyo måste sökas.


SFI
I och med övergången till Alvis är det ni anordnarna som i Alvis ska kursplacera elever, returnera ansökningar, registrera betyg, flytta upp elever osv. Det är även viktigt att ni som anordnare registrerar erbjudna timmar och frånvaro samt klarmarkerar månaderna för varje kursgrupp.


Använd rätt status i Alvis vid avbrott och ej påbörjade studier
"Avbrott" används när avbrottsdatumet är mellan start- och slutdatum på kursen. Vid avbrott ska avbrottsdatumet anges medan start- och slutdatumet för gruppen lämnas oförändrade. Vid avbrott ska första frånvarodagen anges som avbrottsdatum. "Ej påbörjad" används om kursen inte har påbörjats. Registrera då kursens startdatum i alla tre datumfälten. På grund och gymnasial nivå ska inte statusen Gruppbyte användas.

 

Nyheter

Sammanfattande betyg i grundläggande kurser
2017-05-30
De elever som har fått betyg på samtliga delkurser i grundläggande svenska som andra språk, svenska, engelska och matematik, ska också få ett sammanfattande betyg på hela kursen. Kurskoden för den sammanfattande kursen är t.ex. i svenska som anda språk GRNSVA2.
Det sammanfattande betyget på kursen ska sättas av den skola som också satte betyg på elevens sista grundläggande delkurs. Den sammanfattande kursen ska ha samma start- och slutdatum som betygsdatum. Det utgår ingen ersättning till utbildningsanordnaren för den sammanfattande kursen.

Nya grundläggande delkurser
2016-12-02
2016-12-02
Från och med 2017-01-01 finns nya kurskoder för grundläggande kurser/delkurser. För övergången gäller: De som avslutat gammal delkurs 1 ska starta nationell delkurs 3 och de som avslutat gammal delkurs 2 ska starta nationell delkurs 4. Endast de som påbörjat en lokal delkurs under december får fortsätta och läsa klart den efter årsskiftet.


Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Kunskapsparken , Turebergsvägen 1B, plan 3, 19147 Sollentuna, Tel. 08-579 220 01
Alvis från Gotit Alvis från Gotit